Veiligheidsplan

Op deze pagina vind je het veiligheidsplan voor de Dommelregatta.

Belangrijkste informatie uit het veiligheidsplan:

 • Zorg in de eerste plaats voor je eigen veiligheid.
 • Neem bij calamiteiten contact op met de veiligheidscoördinator.
 • Reddingsbrigade is op het water en vaart achter het veld.
 • EHBO is aanwezig in het finishgebied.
 • Veiligheidskaart geeft straatnamen langs het parcours weer.

Veiligheidsplan Dommelregatta 

Dit plan beschrijft op welke wijze er is voorzien in veiligheid en medische hulp.

Er kan gerekend worden op de voorzieningen die zijn getroffen voor de tijden die zijn aangegeven en gelden voor zondag 10 juni 2018.

Te allen tijde geldt dat eenieder in de eerste plaats moet zorgen voor de eigen veiligheid, hulp verleent voor zover mogelijk en waar nodig medische hulp inschakelt.

Algemene instructie

 • Wees altijd alert op de veiligheid van de sporters, publiek, vrijwilligers, officials en iedereen die aanwezig is bij de wedstrijd. 
 • Probeer indien mogelijk kleine veiligheidsproblemen zelf op te lossen, maar breng jezelf daarbij nooit in een gevaarlijke situatie. 
 • Als er zich iets voordoet wat je niet zelf kunt afhandelen of waar je hulp bij nodig hebt, maak dan gebruik van de telefoonlijst hieronder vermeld. 
 • In alle gevallen wordt je geacht contact op te nemen met de veiligheidscoördinator en de situatie te rapporten.  
 • Indien de veiligheidscoördinator niet bereikbaar is, dient contact opgenomen te worden met de voorzitter van de Dommelregatta 2017. Deze personen zullen verdere hulp coördineren en de nodige maatregelen nemen, indien dat voor de situatie nodig is.

Overzicht van belangrijke telefoonnummers

Veiligheidscoördinator
EHBO-coördinator

Algemene nummers

Wedstrijdleider
Voorzitter

 

Lianne Melief
Marc Nijboer

Alarmnummer
Politie (niet urgent)

Eus Hes 
Liset van Pinxteren

112
+31 (0)900-8844

Voorafgaand aan de wedstrijd wordt aan vrijwilligers met een hoofdtaak een overzicht met de belangrijkste telefoonnummers verstrekt. 

Veiligheid

De veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor een veilig verloop van de wedstrijd en neemt beslissingen om die veiligheid te waarborgen, al dan niet in overleg met de voorzitter en/of wedstrijdleider van de Dommelregatta  en het hoofd van jury.

Dit betekent ook dat een beslissing omtrent doorgang van de wedstrijd in geval van calamiteiten of weersomstandigheden door de veiligheidscoördinator wordt genomen. De veiligheidscoördinator houdt zich daarbij ook aan de regels zoals gesteld in het vigerende veiligheidsbeleid van RV de Hertog voor zover van toepassing op de veiligheid omtrent de wedstrijd.

Op het water 

 • De stuurliedenvergadering is verplicht voor alle stuurlieden, boegroeiers in ongestuurde nummers en skiffeurs (m/v) die bij de wedstrijd verantwoordelijk zijn voor de besturing van de boot. De stuurlieden, boegroeiers en skiffeurs dienen ook te tekenen voor de aanwezigheid.
 • De reddingsbrigade is op het water aanwezig met 1 motorboot en 2 bemanningsleden. Zij varen achter het veld aan naar de finish en zijn bereikbaar via de mobiele telefoon en voor de start aanwezig in het startgebied.
 • De reddingsbrigade is aanwezig van 10.00 tot en met 15.00 uur. 
 • Verder is ook een motorboot van de Hertog aanwezig in het finishgebied om daar waar nodig hulp te verlenen in kader van veiligheid. Ook wordt door de bemanning de wissel van de boten vanaf het water aangestuurd, door instructies te geven aan de stuurlieden van de boten, zodat de boten op een zo veilig mogelijke wijze de wisselpunten kunnen bereiken.
 • Deze ploeg is aanwezig van 11.00 tot en met 15.00 uur.

Op het land

 • De jury van de wedstrijd zie toe op veiligheid van de sporters en begeleiders van de sporters. Tot de veiligheid behoort zowel controle van het materiaal als het toezien op een veilig gedrag op het water. Voor de baancommissarissen en overige juryleden is door de hoofd jury instructie gegeven op welke wijze moet worden gehandeld, wanneer regels niet worden nageleefd en veiligheid mogelijk in gevaar komt.
 • De jury is herkenbaar aan het verplichte KNRB-Kamprechters-tenue. De baancommissarissen zijn te herkennen aan fluoriserende hesjes.
 • De jury is in functie van 9.00 uur tot en met einde van de wedstrijd en eventuele afwikkeling van bezwaren na de finish van de laatste heat.
 • De wedstrijd bevindt zich op openbaar terrein en is derhalve bereikbaar voor hulpdiensten. Op kaartmateriaal is aangegeven welke straatnamen langs de route liggen, danwel in zeer nabije omgeving. Dit kaartmateriaal wordt verstrekt aan de officials aanwezig bij de wedstrijd, EHBO en reddingsbrigade. 
 • Voor de veiligheid op en rond de vereniging wordt verwezen naar het veiligheidsplan dat door de 5de-stop is opgesteld. Belangrijk zijn in elk geval de volgende zaken:
  • Vluchtroutes zijn gemarkeerd.
  • Brandblussers zijn conform regelingen aanwezig. 

Medische hulp

 • Er is 1 EHBO-team aanwezig, bestaande uit 2 gediplomeerde EHBO'ers van EHBO-vereniging Vught/ Cromvoirt. Zij zullen aanwezig bij het finishgebied. Zij zijn aanwezig vanaf 10.30 tot en met 16.00 uur. 
 • Daarnaast is ook de reddingsbrigade beschikbaar voor EHBO.

 

Volg ons

Roeivereniging De Hertog


Dommelregatta